Ceník služeb a připojení k internetu

 

Tarif

Maximální rychlost / inzerovaná rychlost Běžně dostupná rychlost Minimální rychlost

typ platby

bez DPH

s DPH

popis tarifu

Download (Mb/s)  / Upload (Mb/s) Download (Mb/s)  / Upload (Mb/s) Download (Mb/s)  / Upload (Mb/s)

Mini
Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou 1 Mb bez limitu stažených dat nebo časového omezení, dvě emailové schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz

1 / 0,25 0,6 / 0,15 0,3 / 0,075

měsíční bezhotovostní

82,60 Kč

100,00 Kč

Na základní prohlížení internetových stránek a na telefonování.

roční hotovostní platba v únoru

991,70 Kč

1 200,00 Kč

měsíčně v hotovosti

107,40 Kč

130,00 Kč

Občan
Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou 24 Mb (2Mb*) bez limitu stažených dat nebo časového omezení, čtyři emailové schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu

* uživatelé připojení technologií 2,4GHz

24 / 6 14,4 / 3,6 7,2 / 1,8

měsíční bezhotovostní

247,90 Kč

300,00 Kč

Na běžnou práci s internetem včetně prohlížení videí a sledování IP TV

roční hotovostní platba v únoru

2 975,20 Kč

3 600,00 Kč

měsíčně v hotovosti

272,70 Kč

330,00 Kč

Občan-2
Připojení domácnosti k bezdrátové síti linkou 48 Mb bez limitu stažených dat nebo časového omezení, čtyři emailové schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu

48 / 12 28,8 / 8 14,4 / 4

měsíční bezhotovostní

371,90 Kč

450,00 Kč

Na běžnou práci a stahování velkých objemů dat (např. 4k filmy, obrazy DVD,…)

roční hotovostní platba v únoru

4 462,80 Kč

5 400,00 Kč

měsíčně v hotovosti

396,70 Kč

480,00 Kč

Optika-1
Připojení domácnosti k optické síti linkou 50 Mb bez limitu stažených dat nebo časového omezení, čtyři emailové schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu

 50 / 12,5 30 / 7,5 15 / 3,75

měsíční bezhotovostní

247,90 Kč

300,00 Kč

Na běžnou práci s internetem včetně prohlížení videí a sledování IP TV

roční hotovostní platba v únoru

2 975,20 Kč

3 600,00 Kč

měsíčně v hotovosti

272,70 Kč

330,00 Kč

Optika-2
Připojení domácnosti k optické síti linkou 100 Mb bez limitu stažených dat nebo časového omezení, čtyři emailové schránky (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu

100 / 25 60 / 15 30 / 7,5

měsíční bezhotovostní

371,90 Kč

450,00 Kč

Na běžnou práci a stahování velkých objemů dat (např. 4k filmy, obrazy DVD,…)

roční hotovostní platba v únoru

4 462,80 Kč

5 400,00 Kč

měsíčně v hotovosti

396,70 Kč

480,00 Kč

Firma
Připojení firmy k bezdrátové síti linkou 24/100* Mb bez limitu stažených dat nebo časového omezení, dvacet emailových schránek (po 30 MB) v doméně velkabystrice.cz, zapůjčení veřejné IP adresy, zavedení jednoho DNS záznamu

* uživatelé připojení na optice

24 / 24
100 / 100*
14,4 / 14,4
60 / 60*
7,2 / 1,8
30 / 30*

měsíčně

500,00 Kč

605,00 Kč

Na běžnou práci s internetem včetně prohlížení videí a sledování IP TV

Změna tarifu z levnějšího na dražší

     

 

zdarma

zdarma


 

Změna tarifu z dražšího na levnější

     

jednorázově

200,00 Kč

242,00 Kč


 

Registrace domény II. úrovně

     

jednorázově

500,00 Kč

605,00 Kč


 

Provoz domény II. úrovně - primární a sekundání DNS server + 20 DNS záznamů

     

roční

500,00 Kč

605,00 Kč


 

DNS záznam do domény II. úrovně (nad 20)

     

jednorázově

50,00 Kč

61,00 Kč


 

Veřejná IP adresa - zapůjčení

     

jednorázově

500,00 Kč

605,00 Kč


 

Znovuzapojení neplatiče

     

jednorázově

247,00 Kč

300,00 Kč


 

 

Maximální rychlost
je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a
její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost
musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi
daného koncového bodu. Informace o možné varianci a jejích fyzikálních příčinách musí být uvedena v účastnické smlouvě. Hodnota maximální
rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za
sekundu (např. kb/s nebo Mb/s). Ověření reálné dosažitelnosti hodnoty maximální rychlosti vychází ze standardu ITU-T Y.1564.

 

Inzerovaná rychlost
je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní
komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k
internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost. Hodnota
inzerované rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v
bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

 

Běžně dostupná rychlost
je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v
době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 %
času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu
ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

 

Minimální rychlostí
se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu
smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě
TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat
neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).